Definiëren van de bouwstenen in co-creatie

Samen met de mensen in je organisatie kijken we wat er al is, waar we op kunnen aanhaken en wat nog aanvullend nodig is om van start te kunnen gaan.

Communicatie, net een vergeten groente

Een succesvolle veranderingsaanpak vergt inzicht in groepsdynamiek van teams, kennis van de organisatiecultuur en van je doelgroep. Wat zijn de drijfveren van jouw doelgroep, hun behoeften en hoe ervaren zij jou als dienstverlener? Communicatie in de volle breedte is daarbij cruciaal èn een kritische succesfactor. Helaas zien we de communicatie aanpak in praktijk, nog te vaak als sluitstuk fungeren. Dat kan leiden tot vertraging, onnodige weerstand en in het ergste geval, mislukking van de vernieuwing.

Effectieve middelenmix

Welke communicatiemiddelen zet je in en welke kanalen gebruik je om jouw boodschap zo goed en begrijpelijk mogelijk over te brengen aan je doelgroep. Wij kunnen je helpen met het samenstellen van een effectieve middelenmix, deze voor je ontwerpen en maken inclusief de content.

Je wilt:

  • Weten wat je klant drijft en of die tevreden is
  • Waarmaken wat je belooft
  • Communicatie die aansluit bij de werkelijkheid
  • Laten zien waar je voor staat en waar je naar toe wilt werken

shutterstock_267318632-1.jpg