Veranderingen hebben invloed op de dynamiek binnen teams

Oplossingen die wij voorstellen, zijn afgestemd op de behoefte van de klanten en de organisatie maar ook op het vermogen van de organisatie om die veranderingen te kunnen dragen. Een veranderingsaanpak toepassen, vergt inzicht in interpersoonlijke vaardigheden van teams, van groepsdynamica. Wij laten teams zien en ervaren hoe deze dynamiek werkt en hoe deze in te zetten is om resultaten te bereiken en veranderingen te realiseren.

Maak management en uitvoering deelgenoot van de verandering

Het proces van veranderen kenmerkt zich niet alleen door interne de boodschap te uiten dat verandering nodig is. Veranderen vergt een interactief leerproces en betrokkenheid van managers en medewerkers bij dit leerproces. Wij observeren en begeleiden teams tijdens dit leerproces en helpen om tot waardevolle vernieuwingen te komen.

Je wilt:

  • Weten hoe je medewerkers mee krijgt in belangrijke veranderingen
  • Compliant zijn waar dat moet, vernieuwend zijn waar dat kan
  • Goed communiceren over veranderingen
  • Zoveel mogelijk de potentie van je eigen bedrijf benutten
  • Een nieuwe koers, strategie, beleid of plan uitzetten

adviseren klein.jpg