En dan is het zo ver: de realisatiefase

Dat kan blijken dat er meer aandacht voor reflectie, bijsturing, training of communicatie nodig is, binnen teams of richting klanten. En heel belangrijk is de acceptatie dat het realiseren van het nieuwe, altijd extra aandacht, energie en doorzettingsvermogen vergt. Het is niet zinvol om voor weerstanden weg te lopen. Het werkt beter ze open te benaderen om vanuit die openheid tot oplossingen te komen.

Weerstand bij veranderen

Veranderen is niet makkelijk. Het kost vaak tijd die er niet is. Wat nieuw is, is niet direct gewoon(te) en mensen doen niet altijd direct wat je van hen verwacht. Welke spanning levert veranderen op binnen teams of bij klanten? Hoe ga je hier mee om? Hoe neem je die spanning weg? ‘’Gewoon doen’’ kan dus lastiger zijn dan verwacht. Goede communicatie vooraf, tijdens èn na realisatie van de verandering is cruciaal en draagt bij aan het succesvol implementeren van veranderingen.

Je wilt:

  • Verandering succesvol implementeren
  • Teams leren om te gaan met spanning, weerstand en tegenslag
  • Een wendbare organisatie
  • Excelleren in positieve klantervaringen

adviseren klein.jpg