Organisaties zien als een geheel

Om beweging in je organisatie te creëren is het belangrijk om niet alleen te kijken naar wat zich aan de oppervlakte aandient maar ook naar onderliggende structuren en patronen, naar de onderstroom. Dus naar het geheel. Anders blijf je met gebeurtenissen bezig zonder de oorzaak aan te pakken.

Weten waarom je doet wat je doet

Het bestaansrecht van een organisatie ligt niet alleen binnen de muren van de eigen organisatie maar ook daarbuiten. Werk je wel volgens je purpose, visie en je cultuur? Wat voeg je toe voor je klant en draag je bij aan je medewerkers? Stel jezelf steeds de vraag: Waarom doe ik wat ik doe en draagt het bij aan?

Draagvlak en vertrouwen krijgen

Veranderen is niet makkelijk. Het kost vaak tijd die er niet is. Wat nieuw is, is niet direct gewoon(te). Welke spanning levert veranderen op binnen teams of bij klanten? Hoe ga je hier mee om? Hoe neem je die weg? ‘’Gewoon doen’’ kan dus lastiger zijn dan verwacht. Goede communicatie en leiderschap dragen bij aan het succesvol implementeren van veranderingen en het krijgen van draagvlak ervoor.

Onze expertise:

 • Interne communicatie bij organisatieveranderingen
 • Organisatie- en groepsdynamica
 • Customer experience
 • Organisatiecultuur in kaart brengen
 • Werkvloer coaching
 • Integrated thinking binnen organisaties
 • Regie voeren op en vormgeven van een (IR) jaarverslag
 • Operationaliseren van modellen

Je wilt:

 • Verandering succesvol implementeren
 • Teams leren om te gaan met spanning, weerstand en klanten
 • Een wendbare organisatie
 • Excelleren in positieve klantervaringen
 • Van productgericht naar klantgericht denken
 • Een cultuurscan van je organisatie
 • Overstappen naar integrated reporting

bijgesneden kransjes fiets.jpeg