Het versterken van de basis - medewerkers meer betrokken

Medewerker empowerment is een belangrijke voorwaarde voor klantgericht gedrag. Het succes ervan hangt samen met de cultuur van een organisatie en de stijl van leidinggeven. Want alleen als er de vrijheid is te werken aan vernieuwing, is er ruimte voor iets anders. Geen symptoombestrijding maar kijken naar onderliggende drijfveren en de context. Zo werken we aan blijvende oplossingen.

Anders praten en doen, om te kunnen versnellen

Vertrouwen te laten groeien kost tijd. Zeker in organisaties met een angstcultuur waar wantrouwen de boventoon voert. Anders praten en doen is dan nodig. Net als het op een andere manier kijken naar de dingen. Dat begint met inzicht in het eigen handelen. Geen eenvoudige opgave. Samen gaan we aan de slag met de belangrijkste onderwerpen. Ook kijken we naar leiderschap op persoonlijk en teamniveau. We werken door te ontgroeven, te bouwen, het je eigen te maken, feedback te verwerken en bij te sturen. In het tempo dat de organisatie aankan.

De potentie van de eigen organisatie

Wij begeleiden teams en individuele medewerkers tastbare resultaten te halen door naast je te staan, in te stappen en soms als het nodig is het even over te nemen. Wij laten je zien en ervaren wat je kunt doen om de potentie van je eigen organisatie en medewerkers maximaal te benutten. En zo minder afhankelijk te zijn van externe inzet. De kunst is om die ruwe diamant te laten schitteren.

Je wilt:

  • Ondersteuning bij de ingezette verandering en/of strategie
  • Bevestiging dat je goed op weg bent
  • Je medewerkers in hun kracht zetten en een team bouwen
  • Iemand die meekijkt en denkt met de (interne)communicatie
  • Extra handjes om het werk gedaan te krijgen
adviseren klein.jpg

Onze expertise:

  • Uitvoeren van (korte) interimopdrachten
  • Groeps- en organisatiedynamica
  • Opsporen blokkades in verandertrajecten
  • Herstellen van vertrouwen
  • Wat in de onderstroom zit naar het oppervlak brengen