Samen kijken we naar de behoefte van je organisatie, wat nodig is

De veranderplannen zijn af, de klantbehoefte is vertaald in een nieuwe strategie en nieuwe jaarplannen. Je wilt een mooie aftrap van de campagne die de verandering moet laten landen in de organisatie. Maar hoe krijg je iedereen zover dat ze meer en meer vanuit het perspectief van de klant hun werk gaan doen. Hoe kantel je een interne organisatie(cultuur) die van oudsher meer gericht is op processen en systemen dan op klantbeleving creëren. Medewerkers willen wel maar weten vaak niet hoe, of lopen tegen (on)geschreven regels aan.

Verandering vereist vertrouwen, maar ook beheersing

Medewerker empowerment is een belangrijke voorwaarde voor klantgericht gedrag. Het succes van medewerker empowerment hangt samen met de cultuur van een organisatie en de stijl van leidinggeven. Want alleen als er de vrijheid is te werken aan vernieuwing, is er ruimte voor iets anders. Wij begeleiden teams en individuele medewerkers hier vorm aan te geven en tastbare resultaten te bereiken. Wij doen niet aan symptoombestrijding maar kijken naar onderliggende drijfveren en de context om te zorgen dat problemen ook opgelost blijven.

Ieder zijn eigen bril

We kijken allemaal naar de wereld door onze eigen bril, een bril die het product is van onze eigen unieke achtergrond en conditionering, een bril die bepalend is voor ons waardensysteem, onze verwachtingen, onze impliciete aannames over hoe de wereld om jou heen is en hoe zij zou moeten zijn. Door die bril zie je soms die ander niet helder, dat kan leiden tot ruis in de communicatie en soms tot wrijving of zelfs conflicten en ruzie. Als we niet het vermogen ontwikkelen om onze eigen bril af te zetten en de wereld door de bril van de ander te zien zullen we nooit diepgaande relaties weten op te bouwen en anderen nooit op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

Je wilt:

  • Een cultuurscan van je organisatie maken
  • Het verandervermogen van je organisatie vergroten
  • Bevestiging van je gevoel dat je goed op weg bent
  • Je medewerkers in hun kracht zetten en een team bouwen
  • Medewerkers en teams versterken en laten leren van fouten
internadvies.jpg