Visie

Onze visie is dat mensen steeds meer regisseur van hun eigen leven moeten zijn. Meer dan vroeger moeten ze zelf bepalen wat ze doen en niet doen op het gebied van wonen, werk, zorg en inkomen. Zelfregie faciliteren en het potentieel van mensen ontwikkelen, zowel binnen als buiten de organisatie, is volgens ons noodzakelijk en essentieel om bij te dragen aan een duurzame samenleving waarin het gaat om kwaliteit van relaties, persoonlijke groei, eigen verantwoordelijkheid en waardecreatie.

Missie

Onze missie is organisaties en pensioenfondsen te motiveren, adviseren, hervormen en te versterken op weg naar een strategie, waar mensen en hun behoeften centraal staan, in hun klantbediening èn uitvoering. Het draait om de beleving van klanten/deelnemers èn van medewerkers, om tevredenheid, om empowerment èn hoe je daar als organisatie of pensioenfonds aan kunt bijdragen. Dat leidt uiteindelijk tot zelfregie, met behoud van de kracht van samen.

Hoe?

We doen dit met communicatie in de volle breedte, van idee tot uitvoering. Communicatie als verbindende factor bij veranderprocessen, als instrument om ideeën gemeengoed te maken, om beweging te creëren, als werkvorm, bij interventies, om te inspireren of om boodschappen effectief te laten landen. Of als sparringpartner bij het opzetten of vernieuwen van een nieuwe klantbedienings- en communicatiestrategie. Daarom zijn wij meerdanCOMMUNICATIE.

Over Ons

Wij zijn de oprichters van De BV meerdanCOMMUNICATIE. Twaalf jaar geleden hebben we onze kennis en ervaring op het gebied van pensioenen, woningcorporaties, management en communicatie gebundeld en zijn samen verder gegaan.

Onze passie is fietsen in al zijn facetten, dat hebben we als basis gebruikt voor onze website. We hebben dat gecombineerd met streetart en graffiti omdat dit past bij het creatieve karakter van ons bureau en de mensen die kleur geven aan het team.

productblok homepage creeren klein.jpg