Klant centraal begint van binnen

Hoe kun je klantbeleving en nieuwe trends in de samenleving leidend laten zijn voor je organisatie? Dat kan door het klantbelang voorop te stellen en de ervaringen, behoeften, emoties en leefwereld van de klant continue als uitgangspunt te nemen voor je dienstverlening en communicatie.

Maar kent u de drijfveren van uw klant?

Wij verkennen altijd eerst wat de klant wil. Dat doen wij door het hem of haar te vragen. En door klantgedrag te observeren met behulp van data. Zo krijgen we inzicht in de diepere beweegredenen en behoeften van een klant. Hiervoor gebruiken wij verschillende gespreks- en onderzoekstechnieken. Van interviews, emotie-barometers, klantreizen tot generatief onderzoek.

Uw dienstverlening en processen afstemmen op uw klant

Aan de oppervlakte nemen we andere dingen waar dan wat ‘deep down’ ervaren en gevoeld wordt. Er zijn verschillende manieren om dat wat onder de oppervlakte speelt, boven tafel te krijgen. Doe je dit goed, dan zie je meer en kijk je verder dan de dag van vandaag. Je ziet dan patronen in klantgedrag, trends. Daardoor krijg je zicht op hoe je dienstverlening anders zou kunnen. En daar kun je je marketing en communicatie specifiek op afstemmen.

Verander de wereld en begin bij jezelf

Wij denken niet alleen dat het anders kan, we willen dit ook laten zien. Zo werken wij aan anders kijken naar later, door later met het nu te verbinden. Deze innovatie heet SamenLeven.

Je wilt:

  • Beter en sneller inspelen op belangrijke veranderingen
  • Brainstormen over hoe het anders kan
  • Service design toepassen op je dienstverlening aan je klanten
  • Focus aanbrengen op basis van beleving en ervaringen van je klant
  • Innovatie- en executiekracht van je organisatie vergroten

vernieuwen idee.jpg