Vernieuwen of veranderen?

Hulp nodig om je doelstellingen te realiseren? Wij maken onderscheid tussen vernieuwing en verandering omdat elk een eigen diepgang en dynamiek kent. Ze vereisen allebei iets anders van je organisatie en dus ook in aanpak.

Eenheid begint met duidelijkheid

Door het voortdurend duidelijk en inspirerend verwoorden van je ambitie en jouw stip op de horizon leg je een basis voor het gezamenlijk werken aan en het dragen van de verandering. Bij alles wat je doet, is het belangrijk steeds het waarom van wat je doet in de gaten te houden. Blijf in nauw contact met alles om je heen, zowel binnen als buiten je organisatie om inzichten te delen als basis voor het samen realiseren van jouw doelstellingen.

Verander de wereld, begin bij jezelf

Wij dénken niet alleen dat dingen anders kunnen, we laten ook zíen dat dit kan. Dat blijkt uit twee coöperatieve wooninitiatieven waar we ons mee bezig houden naast onze communicatiewerkzaamheden. Het gaat om een nieuwe vorm van wonen naast koop en huur waar de focus op samen ligt: Akropolis IJburg in Amsterdam en 33bovengronds in Delft.

Je wilt:

  • Hulp bij de implementatie van het pensioenakkoord
  • Brainstormen over hoe het anders kan
  • Ondersteuning bij de (interne e/o externe) communicatie over de veranderingen
  • Vernieuwend zijn waar het kan, compliant zijn waar dat moet
  • Innovatie- en executiekracht van je organisatie vergroten
  • Je huidige strategie aanscherpen

werkvorm 2.jpg