Verbeteren, herontwerp of innovatie?

Hulp nodig bij het kraakhelder krijgen van je ambitie met bijbehorende doelstellingen en focus? Wij onderscheiden drie soorten vernieuwing, elk met een eigen diepgang en dynamiek. Ze vereisen alle drie adaptief vermogen van je organisatie.

Eenheid begint met duidelijkheid

Door het voortdurend duidelijk en inspirerend verwoorden van de stip op de horizon leg je een basis voor het gezamenlijk werken aan en het dragen van de vernieuwing. Bij alles wat je doet, is het belangrijk steeds het waarom daarvan in de gaten te houden. Blijf in nauw contact met alles om je heen, zowel binnen als buiten je organisatie om inzichten te delen als basis voor een volgende stap richting jouw stip op horizon.

Verander de wereld, begin bij jezelf

Wij dénken niet alleen dat dingen anders kunnen, we laten ook zíen dat dit kan. Dat blijkt uit drie belangrijke innovaties waar we ons mee bezig houden naast onze communicatiewerkzaamheden. Het gaat om coöperatieve initiatieven om mensen in hun basisvoorzieningen voor nu en later te laten voorzien: Akropolis IJburg, Samen Leven en 33bovengronds.

Je wilt:

  • Hulp bij de implementatie van het pensioenakkoord
  • Brainstormen over hoe het anders kan
  • Ondersteuning bij de (interne e/o externe) communicatie over de veranderingen
  • Je communicatie aansluiten bij de beleving en behoefte van je doelgroep
  • Als pensioenfonds meer je waardecreatie voor de deelnemer laten zien
  • Vernieuwend zijn waar het kan, compliant zijn waar dat moet
  • Innovatie- en executiekracht van je organisatie vergroten
  • Je huidige strategie aanscherpen

COLOURBOX1299741.jpg