Ieder zijn eigen bril - taal verbindt

We kijken allemaal naar de wereld door onze eigen bril, een bril die het product is van onze eigen unieke achtergrond en conditionering, een bril die bepalend is voor ons waardensysteem, onze verwachtingen, onze impliciete aannames over hoe de wereld om ons heen is en zou moeten zijn. Door die bril zie je soms die ander niet helder, dat kan leiden tot ruis in de communicatie en soms tot wrijving of zelfs conflicten en ruzie. De veiligheid en het kunnen kijken door de bril van de ander en een gezamenlijke taal vinden dragen bij aan diepgaande relaties, vertrouwen en het op een positieve manier versterken van elkaar.

Communicatie als vertrekpunt

Wat zijn de drijfveren van jouw doelgroep, hun behoeften en hoe ervaren zij jou als dienstverlener? Communicatie over de volle breedte is cruciaal én een kritische succesfactor. Vaak is communicatie het sluitstuk in projecten. Dat kan leiden tot vertraging of erger, mislukking omdat er onvoldoende aansluiting is bij de beleving en behoefte. Communicatie als vertrekpunt kan interne weerstand oproepen omdat er vaak vanuit (de grenzen) van het proces wordt gedacht. Omdenken is dan nodig. Wij helpen je graag daarbij.

Effectieve middelenmix

Welke communicatiemiddelen zet je in en welke kanalen gebruik je om jouw boodschap zo goed en begrijpelijk mogelijk over te brengen? Wij kunnen je helpen met het samenstellen van een effectieve middelenmix, passend bij jullie klant en jullie bedrijfscultuur. Deze middelen ontwerpen en maken we zelf, inclusief de content.

Je wilt:

 • Weten wat je klant drijft en of die tevreden is
 • Voor draagvlak zorgen
 • Aansluiten bij de beleving en behoefte
 • Interventies doen in moeilijke situaties
 • Met taal je strategie handen en voeten geven

wordcloud wat we doen.png

Onze expertisegebieden:

 • Pensioencommunicatie
 • Verander- en interne communicatie
 • Klantcontact
 • Communicatiestrategie en -beleid
 • Communicatieuitvoering