Lord of the Rings en pensioencommunicatie

Vorm en beeld versterken de inhoud. Een beeld zegt meer dan duizend woorden en een filmfragment vertelt meer dan honderd pagina’s. Films helpen inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken, leiderschapsontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Beeld en films raken ons onbewuste. Daardoor pakken we ongemerkt en gevoelsmatig de boodschap op, zonder te beseffen dat dit gebeurt door krachtige metaforen en het gebruik van archetypes. Dat versnelt acceptatie, ontwikkeling en verandering aanzienlijk. Met beeld bedoel ik communicatiemiddelen die niet alleen uit tekst bestaan.

Symbolisch verhaal voor ons huidige tijd

De trilogie van Lord of the Rings, nu weer op televisie, is daar een prachtig voorbeeld van. Tolkien’s “In de ban van de Ring”, hoewel een fantasie verhaal, staat symbool voor onze huidige tijd, als je onder de oppervlakte kijkt. Je ziet er thema’s in terug die ook nu aan de orde zijn. Thema’s als hebzucht (vaak ten koste van milieu), macht(smisbruik), individualisme versus het collectief, de kracht en moed die nodig zijn om iets te veranderen, heldendaden, trouw, de verantwoordelijkheid van het individu en tegenslag dat bij het leven hoort. Je zou er een boek over kunnen schrijven. Dat heeft Karen Hamaker-Zondag dan ook gedaan. Een prachtig boek, waarin ze aan de hand van filmfragmenten een psychologische analyse maakt op basis van de leer van Carl Jung.

Wat heeft dat met pensioencommunicatie te maken?

Beeldtaal raakt aan onze emoties en heeft het vermogen ons onbewuste te beroeren. Dat kan er voor zorgen dat deelnemers in beweging komen en verantwoordelijkheid nemen en gaan handelen. Zeker als je durft weg te laten. Beeldtaal draagt bij aan eenvoud en merk dat juist dat aanzet tot handelen. Een goed voorbeeld zijn de op jongeren gerichte filmpjes van www.nuietsdoenaanjepensioen.nl en het pensioencabaret.

Geef emotie mee in je boodschap

Als ontvanger merk je de intentie van de boodschap, de urgentie en of het gaat om mij als persoon of om een vinkje van de actielijst. Dat het meer is dan een administratief proces. Ik zie zo veel mensen met veel toewijding hun werk doen, met zorg voor deelnemers en werkgevers. Laat zien dat het om meer gaat dan alleen het uitvoeren van een administratief proces. Laat alle moeite die je doet, de zorgzaamheid en liefde voor het vak en voor de ontvangers doorklinken in die communicatie. Hoe mooi is het als deze voelbaar zijn in teksten die we uitsturen.

Schuw de schaduwkanten niet

We hebben allemaal een schaduwkant. Daar zitten de delen van onszelf die we liever niet zien. Vaak vergeten we dat er ook onze verborgen talenten zitten. In de film staat Sméagol symbool voor de schaduwzijde van Frodo. Frodo heeft Sméagol nodig om hem door het moeras naar het einddoel te leiden. Heb er begrip voor dat er aan life events, zoals het keuzeproces bij pensioneren ook schaduwkanten zitten voor de deelnemers. Schuw ze niet, leg ze bloot met storytelling over hoe anderen tot hun keuzes zijn gekomen. Waar worstelden ze mee? Wat frustreerden hen? Dat draagt bij aan evenwichtige communicatie maar vooral ook aan begrip en erkenning van het proces van de deelnemer.

Ongewoon doen!

Enthousiast geworden? Gooi niet meteen je huidige communicatiemiddelen over boord. Maar maak woord en beeldtaal onderdeel van je totale communicatiestrategie. En durf met emoties te werken. Versterk daarmee je inhoudelijke boodschap en maak je communicatie eenvoudiger, toegankelijker en effectiever. Experimenteer met beeldtaal, totdat je weet wat voor jouw fonds werkt. Maar geef net als Frodo, niet op!